15 lipca br. dobiegł końca kolejny zaawansowany kurs SERE B w Kowalewku. W oparciu o duży kompleks leśny żołnierze Wojska Polskiego z różnych jednostek z terenu całego kraju, którzy planowani są do udziału w misji poza granicami kraju lub wypełniania zobowiązań sojuszniczych przechodzą kurs przetrwania.

W ramach wieloletniej  współpracy z Jednostką Ratownictwa Specjalnego w Kowalewku realizowane są specjalistyczne szkolenia dla personelu wojskowego. Specyfika terenu, a także zaplecze logistyczne oraz kadra JRS została pozytywnie oceniona w trakcie szkoleń co zaowocowało stałą współpracą z MON. Kilkudziesięciu żołnierzy w iście tropikalnych warunkach pogodowych starało się przetrwać do końca zmagając się ze słabościami, niestety kurs z wynikiem pozytywnym ukończyło zaledwie 30 % aspirujących co może świadczyć o stopniu trudności szkolenia. Po kilku latach prowadzonych szkoleń typu SERE wśród trafiających kursantów zapanowało powiedzenie PRZETRWAĆ KOWALEWKO.

O kursie SERE wielu mówi, że to jedno z najintensywniejszych sprawdzianów z jakimi przyszło im się zmierzyć w czasie całej służby wojskowej. Scenariusz zawsze ten sam – jesteś na misji, w nieznanym sobie terenie. Podczas wykonywania zadań na teatrze zostajesz oddzielony od reszty swojego zespołu i pojmany do niewoli jako zakładnik przez co stajesz się Izolowanym Personelem.  Musisz liczyć się z tym, że przeciwnik będzie próbować wydobyć od Ciebie informacje siłą i przemocą, a sposoby działania mogą być dalekie od tych założonych w Konwencjach Genewskich. Musisz poradzić sobie w izolacji do czasu próby odbicia, a jeśli będziesz miał szansę na ucieczkę to przetrwać we wrogim otoczeniu i nie rzucając się w oczy oczekiwać do czasu otrzymania wsparcia.

Mimo, że ramy programu są stałe, to scenariusz oraz miejsca poszczególnych etapów szkolenia są zmieniane co sprawia, że każde szkolenie jest niepowtarzalne. Tu stopień również nie gra roli bo na początku szkolenia zdejmowane są pagony oraz nazwiska, nie ma taryfy ulgowej dla nikogo.

SERE to skrót z angielskiego:

Survival – przetrwanie w ekstremalnym środowisku;

Evasion – unikanie, przeciwdziałając przechwyceniu przez przeciwnika;

Resistance – opór, przeciwdziałanie wykorzystaniu, w przypadku schwytania;

Escape – ucieczka, z zamiarem połączenia z macierzystą strukturą.

Szkolenia prowadzi się je na trzech poziomach zaawansowania – poziom A, B i C. SERE A to szkolenie teoretyczne, obowiązkowe dla każdego żołnierza. Dopiero na poziomie B oprócz przypomnienia i poszerzenia zakresu wiedzy teoretycznej szkoleni kilka dni spędzają w trudnych warunkach, najczęściej w lesie z ograniczoną racją żywnościową i dostępem do wody pitnej.

www.jrs-kowalewko.pl