Druhowie z OSP JRS Kowalewko od kilku lat współpracują z Caritas Diecezji Bydgoskiej uczestnicząc w licznych przedsięwzięciach na rzecz drugiego człowieka. Jednocześnie należy nadmienić, że druhowie z OSP JRS Kowalewko zgodnie z maksymą przyświecającą całej braci strażackiej ,,BOGU NA CHWAŁĘ LUDZIOM NA RATUNEK’’ od pierwszych chwil nawałnicy z 11 sierpnia br. czynnie zaangażowali się w niesienie pomocy poszkodowanym z terenu Gminy Kcynia poprzez organizowanie sieci łączności, a także sieci elektrycznej za pomocą agregatów prądotwórczych oraz usuwaniu wiatrołomów dróg i posesji.

12 sierpnia Dyrektor Caritas Diecezji Bydgoskiej ks. Wojciech Przybył zwrócił się o wsparcie i pomoc do OSP JRS Kowalewko w ramach współpracy wzajemnej pomiędzy podmiotami, aby wspomóc usuwanie skutków sierpniowej nawałnicy. Decyzją Komendanta Jednostki została wydzielona sekcja ratownicza OSP JRS w skład, której wchodziło ośmiu ratowników w tym czterech pilarzy z uprawnieniami i sprzętem, którzy zostali zaangażowani do działań w miejscowościach Bożenkowo, Olszewka, Samsieczynek, Bydgoszcz. Usuwanie wiatrołomów, a także zabezpieczanie dachów różnych budynków administracji publicznej w tym również obiektów Diecezji Bydgoskiej zostało wysoko ocenione przez Biskupa Jana Tyrawę, który w uznaniu zasług strażaków ochotników postanowił wesprzeć sprzętowo Jednostkę z Kowalewka.

Na ręce Komendanta Krzysztofa Napieralskiego, a także Dowódcy JOT rat. spec. Błażeja Trelińskiego przekazano pilarki spalinowe szt.5 wraz z wyposażeniem indywidualnym ratownika (kombinezony, rękawice, kaski pilarzy,) dodatkowym wyposażeniem są agregaty prądotwórcze 3 fazowe typu FOGO FH 8000 , RS14 oraz dość duża ilość zapasowego wyposażenia dotyczącego w/w sprzętu.