30 kwietnia br. w godzinach wieczornych dyżurująca sekcja ratownicza JRS została zaalarmowana przez Powiatowe Stanowisko Kierowania PSP do pożaru łąk w pobliżu stopnia wodnego Gromadno. Przybyłe na miejsce zdarzenia jednostki z terenu powiatu po upływie dwóch godzin opanowały sytuację. Swoją szczególną przydatność w trudno dostępnym i zdradliwym terenie wykazał stary poczciwy Mercedes G, który pomimo upływu lat w służbie okazał się niezastąpiony w trakcie pomocy wyciągania innej jednostki, która ugrzęzła. Ratownicy z akcji powrócili do bazy o 22-24 i natychmiast przystąpili do czyszczenia sprzętu, a w nocy spadł zbawczy i długo wyczekiwany deszcz.