Młodzież z klas o profilu mundurowym, która realizuje program Edukacja dla Bezpieczeństwa uczestniczy aktywnie w zajęciach pozalekcyjnych organizowanych przez Jednostkę Ratownictwa Specjalnego w Kowalewku. Zajęcia mają charakter zbliżony do norm koszarowych panujących w Wojsku Polskim. Można liczyć na codzienną pobudkę o świcie, która rozpoczyna się zaprawą poranną, oraz rozpisanym porządkiem dnia w którym z pewnością nie zabraknie tzw. rejonów i zajęć terenowych. Aktywność pozalekcyjna jest doskonałym sposobem na rozwój zarówno intelektualny jak i fizyczny, co przedkłada się na naukę oraz ułatwia integrację zespołową. Młodzież poprzez swoje postawy i wzajemną rywalizację uczy się między innymi podstaw musztry, strzelectwa, zasad nawigacji w terenie, podstaw przetrwania oraz dyscypliny i pracy zespołowej. Ważnym i nieodzownym elementem zajęć są także elementy patriotyczne powiązane ze świętami narodowymi oraz prelekcje historyczne. Ponadto szereg zajęć odbywa się na terenach leśnych i obiektach JRS oraz podmiotów współpracujących w ramach zawartych porozumień. Niewątpliwym i ważnym aspekt zajęć stanowi bezpośredni kontakt młodzieży z żołnierzami Wojska Polskiego, którzy często realizują swoje przedsięwzięcia w Kowalewku i dzielą się z młodzieżą swoimi doświadczeniami  oraz promują służbę wojskową.