20 sierpnia br. w Bydgoszczy na terenie 8 Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej noszącej zaszczytne imię gen.bryg. Elżbiety Zawackiej ps. ,,Zo” zostało podpisane szerokie porozumienie w współpracy z Jednostką Ratownictwa Specjalnego w Kowalewku. Na zaproszenie Dowódcy Brygady płk Krzysztofa Stańczyka stawiła się kadra JRS reprezentowana przez komendanta Krzysztofa Napieralskiego oraz zastępcę komendanta ds. szkolenia Błażeja Trelińskiego. Spotkanie było również okazją do podsumowania dotychczasowej współpracy ratowników z Kowalewka na rzecz Wojska Polskiego i prowadzonych szkoleń, a także wsparcia logistycznego w trakcie zajęć poligonowych. Jak podkreślił komendant JRS w roku bieżącym zajęcia zostały zrealizowane dla blisko 400 żołnierzy realizujących zadania szkoleniowe między innymi w Kowalewku na terenie Bazy Operacyjnej JRS. Zawarte porozumienie obejmuje tematykę wspólnych szkoleń i wzajemnego wsparcia logistycznego jak również upowszechniania tradycji i historii oręża polskiego, kształtowania postaw patriotycznych wśród młodzieży, a także rozwijania kultury fizycznej.

Kolejnym bardzo istotnym punktem zawartej umowy jest współdziałanie w ramach prowadzenia akcji ratowniczych i poszukiwawczych oraz współpracy w trakcie sytuacji kryzysowych , który jednocześnie podnosi również bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Kcynia na wypadek zaistniałych w przyszłości klęsk żywiołowych. W ramach spotkania ratownicy z Kowalewka zwiedzili również Salę Tradycji, która wypełniona jest wieloma podziękowaniami za ofiarną służbę żołnierzy 8 KP BOT.