Kolejne porozumienie o współpracy zostało zawarte 11 grudnia br. pomiędzy Centrum Szkolenia Morskiego Zenit, a OSP Jednostką Ratownictwa Specjalnego w Kowalewku. Porozumienie dotyczy programu szkolenia dla członków załóg statków morskich zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 lutego 2014 r. i kierowane jest do personelu pokładowego w celu uzyskania świadectwa ratownika i starszego ratownika.  Zajęcia będą przeprowadzane między innymi z wykorzystaniem statku PLANETA, który JRS pozyskała dzięki współpracy z Wójtem Gminy Sadki Panem Dariuszem Gryniewiczem oraz Urzędem Morskim w Szczecinie.  Jest to także doskonała okazja dla strażaków z Kowalewka na podniesienie swoich kwalifikacji ratowniczych oraz czerpanie wiedzy od najlepszych ludzi związanych z morzem i ratownictwem.
Zespół dydaktyczny CSM Zenit to doświadczeni z długoletnimi stażami pracy na statkach kapitanowie żeglugi wielkiej, nauczyciele Akademickich Uczelni Morskich oraz czynni ratownicy morscy i medyczni. Osoby te posiadają odpowiednie wykształcenie oraz dyplomy uprawniające ich do prowadzenia zajęć w zakresie ratownictwa morskiego. Zgodnie z wymaganiami konwencji STCW, członkowie zespołu dydaktycznego CSM Zenit legitymują się ukończeniem kursu dydaktycznego IMO i posiadają uprawnienia do prowadzenia szkoleń certyfikowanych przez tę organizację.