Przy iście wiosennej pogodzie na terenie Bazy Operacyjnej ,,Północ” Jednostki Ratownictwa Specjalnego w Kowalewku zagościli uczniowie z MENEDŻERSKIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO z Bydgoszczy.

Uczniowie klasy o profilu wojskowym, zostali przywitani przez instruktorów OSP JRS tradycyjną rozgrzewką fizyczną, po której nastąpiły zajęcia w podgrupach. Młodzież zgłębiała wiedzę na tematy ogólnowojskowe tj. bronioznastwa, poruszania się w terenie, podstaw strzelectwa, a także szkolenia ratownictwa medycznego. Zgodnie z założeniami szkoleniowymi zostało przeprowadzone pierwsze ogniowe strzelanie z przysłowiowego „kałacha”. Nad całością przedsięwzięcia czuwał doświadczony zespół instruktorów OSP JRS w osobach dowódcy Jednostki rat. med. Błażeja TRELIŃSKIEGO oraz rat. spec. Tomasza WALTERA.

Ochotnicza Straż Pożarna Jednostka Ratownictwa Specjalnego w Kowalewku od wielu lat współdziała z placówkami oświatowymi z terenu województwa kujawsko-pomorskiego w realizacji zadań na rzecz obronności państwa w zakresie wychowania patriotycznego uczniów klas mundurowych realizujących program,, Edukacja dla Bezpieczeństwa „.