Na strzelnicy Mundurowego Klubu Strzeleckiego Jednostki Ratownictwa Specjalnego w Kowalewku zostały przeprowadzone świetne pokazy medycyny pola walki. W realistyczny sposób przy wykorzystaniu hektolitrów sztucznej krwi zostały przeprowadzone trzy scenariusze, które obejmowały między innymi działania w zakresie udzielania pomocy osobom, które zostały postrzelone z broni palnej, kolejnym etapem zajęć  były zasady udzielania pomocy potrąconemu pieszemu na pasach, który to doznał wielonarządowych urazów w tym złamań otwartych połączonych z masywnym krwotokiem tętnicy promieniowej. Ostatni scenariusz zakładał sytuację, która może wystąpić w trakcie konfliktu zbrojnego podczas postrzału żołnierza w pachwinę i klatkę piersiową. Wszystkie warianty były szczegółowo omawiane zarówno przed działaniami jak i po dokonaniu praktycznych zajęć. Współpraca  z profesjonalistami z Wilken Rescue Team i możliwość doskonalenia umiejętności praktycznych niesienia pomocy przez  strzelców MKS jak i strażaków JRS, oraz młodzieży klas mundurowych, to gwarancja udanej współpracy na kolejne lata oraz wielka satysfakcja zdobywania nowych doświadczeń.