23 lutego na zaproszenie Przewodniczącego Rady Gminy Sadki Pana Andrzeja Niedbały swoje wystąpienie miał komendant JRS Krzysztof Napieralski, który korzystając z okazji wyróżnił osoby wspierające działalność na rzecz pomocy walczącej Ukrainie. W swoim wystąpieniu podkreślił pełne zaangażowanie społeczeństwa Gminy Sadki w organizowane zbiórki darów, a także finansowe wsparcie udzielone przez Radną Hannę Czelińską oraz Wójta Gminy Sadki Dariusza Gryniewicza. LVIII Sesja była także doskonałą okazją do odznaczenia Brązowym Krzyżem Zasługi JRS Skarbnika Gminy Sadki Pana Macieja Maciejewskiego, który od szeregu lat wspiera inicjatywy ratowników z Kowalewka, propagując między innymi działalność lotniczą i sportową.