6 lipca br. zostały przeprowadzone zajęcia dla kandydatów do służby w JRS z zakresu podstawowych technik samoobrony, które obejmowały obronę przed uzbrojonym napastnikiem. Kandydaci zostali zapoznani z elementami różnych systemów bojowych stosowanych w formacjach mundurowych. Zajęcia zostały przeprowadzone również z zakresu podstawowych bojowych technik strzeleckich i trwały do późnych godzin wieczornych.