15 Sierpnia od godziny 10.00
Strzelnica Kowalewko

Zapraszamy