Zaangażowanie ratowników JRS OSP w Kowalewku w pomoc rodakom na Wileńszczyźnie to już tradycja.

1 grudnia ratownicy Ochotniczej Straży Pożarnej Jednostki Ratownictwa Specjalnego w Kowalewku im. 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej, pod dowództwem rat. spec. Błażeja Trelińskiego wyruszają na Wileńszczyznę. Powodem tego jest znana i ogólnopolska akcja pomocy naszym rodakom oraz placówką oświatowym, które kultywują tradycje
Rzeczypospolitej na jej dawnych Kresach Wschodnich.  ,,Pewna Akcja”- taki tytuł przybrał ten szczytny, ogólnonarodowy zryw, w który ratownicy z Kowalewka angażują się po raz kolejny, śladem lat ubiegłych i jednocześnie proszą wszystkich ludzi dobrej woli o wsparcie.  Każda osoba, która zechce pomóc proszona jest o kontakt telefoniczny lub bezpośredni przyjazd z darami na teren OSP JRS w Kowalewku, gdzie będzie mogła je przekazać. Główne potrzeby stanowią: środki czystości osobistej, chemia gospodarcza, herbata, papier A4, pomoce naukowe, żywność trwała.  Dary zbierane będą do 30 listopada br. do godz. 20-00, wszelkie informacje pod nr kom.793-770-127.  Ratownicy wyruszają 1 grudnia br. i muszą dotrzeć 30 km na wschód za Wilnem. Zachęcamy wszystkich do wsparcia tej szlachetnej inicjatywy.