Prima aprilis 🙂 pozdrawiamy osoby które się nabrały.

Zgodnie z decyzją MON, tutejsza Jednostka w ramach prowadzonych działań wsparcia ogniowego komponentów Wojsk obrony Terytorialnej otrzymała armato haubicę Goździk. Testy armaty zgodnie z wytycznymi odbędą się w trakcie modernizacji strzelnicy co tym samym ułatwi demontaż wałów i kulochwytów ochronnych. Nowy nabytek ma służyć do nauki strzelań artyleryjskich oraz doskonalenia umiejętności prowadzenia ogniowego wsparcia. Ponadto statki powietrzne, którymi dysponuje JRS, zostaną doposażone w działka szybkostrzelne kalibru 5mm. Już w przyszłym tygodniu planuje się strzelanie do celów ruchomych na pobliskim poligonie strzelnicy.