25 maja 2023 r. w ramach realizacji zadań statutowych  OSP JRS  na rzecz edukacji młodzieży szkolnej oraz wytycznych programowych Ministerstwa Edukacji Narodowej i realizacji podstawy edukacja dla bezpieczeństwa w Kowalewku gościła młodzież z Zespołu Szkół Elektronicznych z Bydgoszczy. Młodzi adepci klas mundurowych o profilu wojskowym mogli zapoznać się z szeroką tematyką dotyczącą między innymi sytuacji kryzysowych, podstaw niesienia pierwszej pomocy medycznej, podstaw bronioznastwa oraz obsługi poszczególnych jednostek broni palnej, a także zapoznaniem się z pojazdami terenowymi wykorzystywanymi dla potrzeb działań ratowniczych oraz szkoleń poligonowych. Kilkudziesięciu kadetów miało również możliwość oddania swoich pierwszych strzałów z broni małokalibrowej oraz sprawdzenia w praktyce zdobytej wiedzy teoretycznej. Całość szkolenia zakończono ogniskiem oraz tradycyjnym żołnierskim posiłkiem polowym.
Zajęcia przeprowadzono w ramach realizacji podstawy programowej z edukacji dla bezpieczeństwa.