W ramach realizacji zadań statutowych  OSP JRS KOWALEWKO na rzecz edukacji młodzieży szkolnej oraz wytycznych programowych Ministerstwa Edukacji Narodowej i realizacji podstawy edukacja dla bezpieczeństwa w Kowalewku po raz kolejny gościła młodzież z Zespołu Szkół Elektronicznych z Bydgoszczy. Młodzi adepci mogli zapoznać się z szeroką tematyką dotyczącą między innymi sytuacji kryzysowych, podstaw niesienia pierwszej pomocy medycznej, podstaw bronioznastwa oraz obsługi poszczególnych jednostek broni palnej, a także zapoznaniem się z pojazdami terenowymi wykorzystywanymi dla potrzeb działań ratowniczych oraz szkoleń poligonowych. Kilkudziesięciu kadetów miało również możliwość oddania swoich pierwszych strzałów z broni oraz sprawdzenia w praktyce zdobytej wiedzy teoretycznej. Całość szkolenia zakończono ogniskiem oraz tradycyjnym żołnierskim posiłkiem polowym.
Zajęcia przeprowadzono w ramach realizacji podstawy programowej z edukacji dla bezpieczeństwa.

www.jrs-kowalewko.pl