Wychodząc naprzeciw potrzebom służb mundurowych oraz realizując zadania statutowe dotyczące kwestii bezpieczeństwa powszechnego obywateli, a także zadań z zakresu obronności kraju Jednostka Ratownictwa Specjalnego w Kowalewku, w ramach współpracy z resortem MSWiA i MON umożliwia szereg przedsięwzięć szkoleniowych.  Dzięki szerokiemu wachlarzowi możliwości, które dostarcza jednostka z Kowalewka swoje treningi doskonalące mogą przeprowadzać między innymi funkcjonariusze Służby Więziennej, Policji, a także żołnierze różnych komponentów Sił Zbrojnych RP.  Sytuacja ta jest doskonałym przykładem na możliwość płynnej współpracy pomiędzy sektorem pozarządowym, a instytucjami państwowymi zaangażowanymi w procesy bezpieczeństwa kraju. Ważnym elementem tych szkoleń jest także zaangażowanie młodzieży klas mundurowych, która realizuje programy edukacyjne w oparciu o potencjał kadrowo sprzętowy JRS Kowalewko oraz ma możliwość korzystania z wiedzy i doświadczeń instruktorów zarówno wojskowych jak i policyjnych. Od listopada     bieżącego roku w procesy szkolenia zostanie włączona młodzież, która swoją przyszłość pragnie związać ze Strażą Pożarną , co niezmiernie cieszy kadrę jednostki, która już planuje podjąć współpracę w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną oraz jednostkami KSRG OSP, aby uatrakcyjnić zajęcia młodych adeptów ratownictwa.

www.jrs-kowalewko.pl