„Bo żyć możesz tylko tym, za co zgodzisz się umrzeć”
– Antoine de Saint-Exupéry

#MinutaDlaDruhówzCzernikowa

W hołdzie dla druhny Eweliny i druha Zdzisława z jednostki OSP Czernikowo

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI!!!