Z okazji 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja ratownicy JRS wzięli udział w
uroczystej Mszy Świętej, którą odprawił ks. proboszcz Jarosław Rusnak. W uroczystości
uczestniczyły również poczty sztandarowe OSP Gromadno oraz OSP Sipiory. Ważnym i
historycznym wydarzeniem było również odsłonięcie pomnika poświęconego braci
strażackiej z miejscowości Sipiory, Ludwikowo, Kowalewko, Gromadno, który powstał na
cmentarzu parafialnym w Sipiorach i ma na celu upamiętnić tych którzy odeszli już na
wieczną wartę. W trakcie tej uroczystości komendant JRS wręczył w imieniu mieszkańców
Gminy Czernichów podziękowanie dla ks. Jarosława Rusnak za pomoc w zbiórce darów
dla walczącej Ukrainy. Uroczystości zakończyły się wspólnym poczęstunkiem
przygotowanym przez druhów z Ochotniczej Straży Pożarnej w Sipiorach.