Działając na podstawie zapisów Statutu JRS w dniu szczególnym 3 maja br. w przypadającą 230 rocznicę uchwalenia Konstytucji Majowej, a także Święto Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski  na Sali Tradycji JRS z zachowaniem szczególnych środków ostrożności spowodowanych stanem epidemii Covid-19 została przeprowadzona uroczysta zbiórka ratowników JRS.   Komendant Krzysztof Napieralski odczytał Rozkaz Specjalny Komendy Nr 1/05/21 w którym to zwolnił z pełnienia obowiązków dowódcy JOT rat. spec. Błażeja Trelińskiego, a także przedstawił nowo powołanego na to stanowisko rat. spec. Macieja Studzińskiego. Kolejnymi znaczącymi zmianami było powołanie na stanowisko zastępcy  komendanta JRS rat. spec. Roberta Światłowskiego, a także zastępcy komendanta ds. operacyjno szkoleniowych rat. spec. Błażeja Trelińskiego.  Komendant Krzysztof Napieralski dokonał również odznaczeń Krzyżami Zasługi JRS wśród zasłużonych dla jednostki znalazł się Wójt Gminy Sadki Dariusz Gryniewicz otrzymując Srebrny Krzyż Zasługi.  Ponadto odznaczenia otrzymali następujący ratownicy :

Srebrnym Krzyżem Zasługi JRS
– rat.spec. Robert Światłowski
– rat.spec. Błażej Treliński

Brązowym Krzyżem Zasługi JRS
– rat.spec. Łukasz Faltyński
– rat.spec. Maciej Studziński
– rat.spec. Łukasz Makuszewski
– st.rat. Jakub Kropidłowski
– st.rat. Jędrzej Sperkowski
– st.rat. Martyna Popielarz

Uroczystość była również okazją do zamknięcia okresu kandydackiego z wynikiem pozytywnym mł. rat. Markowi Kończewskiemu oraz mł. rat. Karolowi Leszczyńskiemu i dopuszczenia do złożenia Ślubowania. Wszystkim odznaczonym i awansowanym gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w służbie.

www.jrs-kowalewko.pl