Zgodnie z  rocznym programem zajęć szkoleniowych na terenie Bazy Operacyjnej JRS w Kowalewku odbywają się treningi personelu lotniczego. Korzystając z panujących warunków atmosferycznych sekcja lotnicza prowadzi zajęcia z lotniczego rozpoznania zagrożeń oraz doskonali umiejętności nawigacji. W trakcie zajęć są również dokonywane ćwiczenia zrzutów zasobników towarowych dla potrzeb szkolenia obronnego poszczególnych plutonów Wojska Polskiego prowadzącego w rejonie zajęcia terenowe oraz zrzutów na potrzeby działających na ziemi ratowników. Załogi trenują również poszukiwania z powietrza osób zaginionych oraz ćwiczą lądowania w terenie przygodnym. Szkolenie lotnicze jest stałym elementem towarzyszącym ratownikom JRS, którzy muszą również ukończyć podstawowy kurs spadochronowy co stanowi podstawę do włączenia w szeregi jednostki. W ostatnich latach sprzęt lotniczy był wielokrotnie wykorzystywany dla potrzeb poszukiwań osób zaginionych, a także oceny sytuacji kryzysowych, a lotnicy z Kowalewka współpracowali w tym zakresie zarówno z Policją , Państwową Strażą Pożarną jak i Lasami Państwowymi.