Funkcjonująca w Jednostce Ratownictwa Specjalnego w Kowalewku lotnicza sekcja rozpoznania zagrożeń prowadzi intensywne zajęcia doskonalące personel lotniczy. W ramach planowanych zajęć przeprowadzane są loty szkoleniowe na obszarze powiatu nakielskiego oraz granicy województwa wielkopolskiego. Zajęcia obejmują między innymi nawigację lotniczą oraz obserwację kompleksów leśnych jak również terenów nadnoteckich łąk. Sekcja prowadzi także trening lądowań i startów w terenie przygodnym, który w przeszłości był wykorzystywany podczas poszukiwań osób zaginionych, gdzie JRS ściśle współpracowała z Policją zarówno szczebla powiatowego jak i wojewódzkiego.