Dnia 19 stycznia br. o godzinie 18:00 na trenie Jednostki Ratownictwa Specjalnego w Kowalewku rusza kurs przygotowujący do egzaminu przed Komisją z Urzędu Komunikacji Elektronicznej dla radiooperatorów w służbie amatorskiej.

Prowadzącym zajęcia będzie mjr rez. Witold Błasiak oraz rat. spec. Mikołaj Andraszewski.