W minioną sobotę ratownicy JRS przeprowadzili zajęcia doskonalące z zakresu niesienia pierwszej pomocy medycznej. Głównym celem było utrwalenie posiadanych umiejętności, a także propagowanie ratownictwa medycznego wśród młodzieży szkolnej będącej na okresie kandydackim. Prócz ćwiczeń oraz konserwacji sprzętu ratownicy od kilku dni przy współudziale młodych adeptów wykonują patriotyczne murale poświęcone patronowi czyli 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej oraz bohaterom z legendarnego Dywizjonu 303.