Od 1 października br. rozpoczął się cykl zajęć szkoleniowych dla kandydatów do służby w Jednostce Ratownictwa Specjalnego w Kowalewku. Kandydaci w trakcie zajęć przechodzą przeszkolenie zarówno ratownicze jak i wojskowe, które połączone jest z praktycznym wykonywaniem strzelań oraz elementami bytowania w terenie przygodnym. Zajęcia prowadzone są w formie koszarowej, i zostały podzielone na poszczególne etapy oraz bloki tematyczne. Kandydaci po zaliczeniu egzaminów wewnętrznych oraz weryfikacji w trakcie zajęć fizycznych przechodzą do kolejnego etapu jakim jest ukierunkowanie sekcyjne i przyszły przydział służbowy w JRS.
Komenda Jednostki pragnie zachęcić młodzież do udziału w zajęciach prowadzonych systemem weekendowym i spróbowania swoich sił!