„Ładuj broń”. ”Ognia”. „Przerwij ogień”. „Rozładuj broń”. „Do przejrzenia broń”

To tylko kilka z komend, które stanowczo wykrzyczane w trakcie szkolenia strzeleckiego, przez prowadzącego szkolenie powodują, że oddanie strzału staje się czynnością poważną. Czynnością, która wymaga pełnej koncentracji. Funkcjonariusze SW wykorzystują broń podczas np. konwojowania więźniów do wyznaczonych miejsc. Praca z bronią to duża odpowoiedzialność – tu nie ma miejsca na błąd. Dlatego Służba Więzienna systematycznie szkoli się w technice strzelania i doskonali umiejętności funkcjonariuszy z zakresu użycia broni palnej.

Praktyczne szkolenie

W Zakładzie Karnym w Potulicach w ostatnich dniach odbyło się kolejne szkolenie strzeleckie, w którym swoje umiejętności doskonalili funkcjonariusze, używając takich jednostek broni jak: 9 mm pistolet P-99 Walthery oraz karabinki 5,56 mm Beretta ARX 160. Szkolenie odbyło się na strzelnicy Jednostki Ratownictwa Specjalnego w Kowalewku.

Merytoryczne przygotowanie też jest ważne

Podczas szkolenia funkcjonariusze sprawdzani są ze znajomości przepisów użycia lub wykorzystania broni palnej i środków przymusu bezpośredniego, ze znajomości budowy broni, zasad jej działania i posługiwania się w sposób bezpieczny. Zadaniem Służby Więziennej jest zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa społeczeństwu, poprzez praworządne i humanitarne wykonywanie kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania oraz resocjalizacja skazanych. Dlatego właśnie funkcjonariusze Służby Więziennej stale doskonalą swoje umiejętności zawodowe, podnoszą kompetencje, by w pełni praworządnie i profesjonalnie wykonywać swoje obowiązki służbowe.

Materiał: kpt. Agata Zmarlik-Kufel – Zakład Karny w Potulicach