W dniu dzisiejszym tj. 27 marca br. teren Bazy Operacyjnej ,,PÓŁNOC ” Ochotniczej Straży Pożarnej Jednostki Ratownictwa Specjalnego w Kowalewku wizytował Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej mł. bryg. mgr Jacek KACZMAREK.  Komendant OSP JRS Krzysztof Napieralski przedstawił rys historyczny jednostki, a także zapoznał z tokiem realizowanych przedsięwzięć szkoleniowych i pełnienia służby na terenie bazy.  Niewątpliwym miłym akcentem i nowinką, która zaskoczyła Komendanta Wojewódzkiego było przedstawienie funkcjonującego przy OSP JRS Mundurowego Klubu Strzeleckiego  posiadającego licencję Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego oraz jego osiągnięć, które przedstawił kierownik Robert Światłowski.