Na terenie Bazy Operacyjnej JRS trwa cykl zajęć dla młodzieży z klas wojskowych, którzy aspirują do wstąpienia w szeregi Jednostki. Zajęcia obejmują tematykę związaną z wojskowością w tym bronioznastwem i strzelectwem oraz szeroko pojętym ratownictwem. Ponadto w ramach zajęć prowadzone są również zajęcia dotyczące nawigacji lotniczej i obsługi wyposażenia lotniczego. W miniony weekend młodzi adepci po raz kolejny wyruszyli   na kilkunasto kilometrowy marsz na orientację w trakcie którego musieli zmagać się z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi i nocleg spędzili pod przysłowiową chmurką. W trakcie zajęć był również czas na naukę piosenek żołnierskich z których najbardziej do gustu przypadła młodym adeptom ,,Kalina Malina….” Realizując zadania Statutowe JRS całorocznie przeprowadza szereg zajęć szkoleniowych służących podniesieniu bezpieczeństwa publicznego, a także umacniania obronności kraju.