14 lutego minęło już 7 lat odkąd powołało do życia Mundurowy Klub Strzelecki w Kowalewku. To właśnie w 2013 roku spotkało się kilkoro zapalonych i pełnych energii do działania entuzjastów sportu strzeleckiego powołując do życia Mundurowy Klub Strzelecki w Kowalewku.

Jako najważniejszy cel Klubu Strzeleckiego postawiono szerokorozumianą działalność sportowa, rekreacyjna i popularyzatorska w zakresie strzelectwa i jego historii, polegająca na wszelkich formach aktywności fizycznej, które przez uczestnictwo doraźne lub zorganizowane wpływają na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej, rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich poziomach.

Klub Strzelecki zrzeszony jest w Polskim Związku Strzelectwa Sportowego i w chwili obecnej skupia swoich członków z terenu powiatu nakielskiego, bydgoskiego, pilskiego, wągrowieckiego, oraz wielu innych miejscowości naszego regionu zapewniając każdemu możliwość uprawiania sportu w tym strzelectwa sportowego.

Członkowie klubu wraz z mieszkańcami pobliskich wsi oraz osobami wspierającymi wspólnymi siłami społecznie wybudowali strzelnicę sportową w Kowalewku, na której prowadzą liczne treningi oraz współzawodniczą w organizowanych zawodach sportowych zarówno rangi okręgowej, wojewódzkiej i ogólnopolskiej. Należy podkreślić iż obiekt strzelnicy jest wielką dumą klubu.

Strzelnica Sportowa w Kowalewku stała się miejscem integracji społecznej poprzez liczne organizowane tam inicjatywy takie jak między innymi, Niepodległościowy Bieg Pamięci, Sztafeta z Flagą, bieg na orientację „Nocny Marek”, liczne rajdy rowerowe, pokazy ratownictwa medycznego, drogowego oraz straży pożarnej, pikniki szkoleniowo-integracyjne młodzieży szkolnej, osób niepełnosprawnych, głuchoniemych, zloty motocyklowe, pikniki lotnicze itp.

Pragniemy z całego serca podziękować wszystkim entuzjastom oraz osobą wspierającym nasze sportowe inicjatywy, jak również władzom Gminy Kcynia za możliwość, realizacji naszych sportowych celów. Dziękujemy również wszystkim którzy przyczynili się do rozwoju naszego klubu strzeleckiego oraz strzelnicy sportowej. Początki bywają i są trudne, ale kto wie może w przyszłości to właśnie z Kowalewka w gminie Kcynia wyłonią się przyszli olimpijczycy.

Mat. Mundurowy Klub Strzelecki w Kowalewku
www.jrs-kowalewko.pl