20 stycznia br. na zaproszenie Pani poseł Ewy Kozaneckiej Komendant JRS Krzysztof Napieralski wziął udział w spotkaniu poświęconym problematyce doposażenia jednostek OSP z terenu powiatu nakielskiego. W spotkaniu udział wzięli również druhowie z jednostek Gminy Sadki wraz z Wójtem Dariuszem Gryniewiczem oraz Komendantem Powiatowym PSP bryg. Sławomirem Murawskim. W trakcie spotkania Komendant JRS dokonał uroczystego odznaczenia Złotym Krzyżem Zasługi JRS za szczególne wieloletnie wspieranie działalności statutowej jednostki z Kowalewka Wójta Dariusza Gryniewicza oraz Panią poseł Ewę Kozanecką. Podczas spotkania została również poruszona kwestia dotychczasowego finansowania JRS z budżetu Gminy Kcynia, a także kwestie związane z nowym pojazdem gaśniczym, który w niedalekiej przyszłości zasili Jednostkę Operacyjno- Techniczną w Kowalewku.