Uroczystą Mszą Świętą w intencji Ojczyzny rozpoczęły się w Parafii Sipiory obchody 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Rzeczpospolitą po 123 latach zaborów. Licznie przybyły poczty sztandarowe, w tym ze  Szkoły Podstawowej z Sipior, jednostki OSP Sipiory, OSP Gromadno oraz JRS Kowalewko. Uzbrojone posterunki honorowe wystawili ratownicy JRS Kowalewko.

Po Mszy świętej wszyscy w procesji udali się na pobliski cmentarz parafialny, gdzie odbył się Apel Pamięci przy mogile-pomniku pomordowanych w obronie Ojczyzny. Punktualnie o godz. 12-00 odśpiewano Hymn Państwowy,  włączając się w ten symboliczny sposób w ogólnonarodowe śpiewanie, a następnie odczytano list od Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

Kolejnym etapem uroczystości było przeprowadzenie Biegu – sztafety z Flagą na dystansie 10 km, który pokonywali kandydaci i ratownicy jednostki z Kowalewka, zakończone wręczeniem pamiątkowych medali niepodległościowych.
Miłym akcentem było również zakończenie okresu kandydackiego mł. rat. Jakubowi Kropidłowskiemu i dopuszczenie do złożenia ślubowania ratowniczego. Uroczystości zakończono  przeprowadzeniem na strzelnicy w Kowalewku „Salwy Honorowej dla Niepodległej”. Zorganizowano dla chętnych mieszkańców sołectwa oraz przedstawicieli służb mundurowych strzelanie z różnego rodzaju broni.