W miniony weekend rozpoczął się cykl szkoleń zimowych ratowników z Kowalewka. Ćwiczenia zakładały obsługę sprzętu pływającego w tym sprawianie łodzi oraz przygotowanie wyposażenia indywidualnego ratowników do działań na akwenach zamarzniętych. W trakcie zajęć został również przećwiczony wariant użycia łodzi pneumatycznej do ewakuacji osoby poszkodowanej oraz udzielenia jej pierwszej pomocy. Młodzi adepci ratownictwa mieli także okazję do nauki pracy w zespole i przygotowania do przyszłych egzaminów na sterników motorowodnych. Ćwiczenia zostały przeprowadzone na rzece Noteć pod okiem dowódcy JOT rat.spec. Macieja Studzińskiego i zakończyły się po blisko pięciu godzinach mroźnych przygód na akwenie. Ćwiczenia tradycyjnie zakończono na sali wykładowej w bazie JRS wspólnym omówieniem oraz konserwacją sprzętu.