Zgodnie z harmonogramem przedsięwzięć szkoleniowych w Jednostce Ratownictwa Specjalnego w Kowalewku na 2023 rok w miniony weekend zostało przeprowadzone kolejne szkolenie na statku PLANETA należącym do strażaków z  Kowalewka. Przy ścisłej współpracy i przy wykorzystaniu sprzętu specjalistycznego WOPR  ze Szczecina, oraz pod nadzorem koordynatora i instruktora JRS Andrzeja K. Kiśla byłego operatora JW 2305 zostały zrealizowane następujące scenariusze między innymi zakładające : wejście na pokład dużej jednostki pełnomorskiej, ewakuacje poszkodowanych z mostka, maszynowni i ładowni statku, udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy w nagłych przypadkach, wykorzystanie technik linowych do ewakuacji z dużej wysokości na mniejsze jednostki pływające. Ćwiczenia prowadzone były w trybie dziennym oraz nocnym. Należy nadmienić, że na statku Planeta przeprowadzono jak do tej pory kilkanaście szkoleń i ćwiczeń dla strażaków, ratowników WOPR, organizacji proobronnych, funkcjonariuszy MSWiA, obejmujących  sytuacje związane ze zwalczaniem aktów terrorystycznych, które regularnie ćwiczyli policyjni antyterroryści.