Kolejna dostawa zebranych darów dla walczącej Ukrainy, w trakcie której zostały również zapalone świąteczne znicze pamięci na nekropoliach, gdzie spoczywają nasi bohaterowie, którzy przed laty walczyli o naszą niepodległość . Tym razem rat.spec. Marek Kończewski dostarczył kolejną partię agregatów prądotwórczych oraz środków medycznych, a także wyposażenia wojskowego, które niezmiennie od początku wojny organizuje Pan Paweł Karcz. Wyprawa miała również na celu wsparcie funkcjonującej we Lwowie straży pożarnej oraz określenie przyszłych kierunków współpracy, które to wskazał Yurij MARUSIAK Komendant Obwodu Lwowskiego. Ratownicy JRS będą w ramach stałej współpracy dostarczali Komendzie Wojewódzkiej Straży we Lwowie niezbędny asortyment ratowniczy oraz zapasy medykamentów. Ponadto Komendant Yurij MARUSIAK został przedstawiony do odznaczenia Srebrnym Krzyżem Zasługi JRS za swój niecodzienny wkład i wysiłek podjęty w umacnianie systemu bezpieczeństwa oraz współpracy międzynarodowej.