Kandydaci do służby w OSP JRS doskonalą swoje umiejętności do pełnienia przyszłej służby w JOT. Młodzież złożona głównie z uczniów klas mundurowych z Mroczy od ponad sześciu miesięcy bierze czynny udział w weekendowych zajęciach, które oprócz tradycyjnych tematów związanych z wojskowością dotyczą również zagadnień ratowniczych oraz obsługi sprzętu strażackiego. Za nimi już dość spory etap zajęć związanych z pracą na mapie oraz strzelectwem, a także marszobiegi i nocowanie pod przysłowiową chmurką. Zajęcia odbywają się w oparciu o program szkoleń kandydackich, który obejmuje także tematykę związaną z logistyką i działaniem zespołowym, a kończąc na szkoleniu spadochronowym i nurkowym. Przez blisko dwunastomiesięczny czas trwania próby adepci zostaną gruntownie przygotowani pod przyszłe pełnienie służby w formacjach mundurowych.