Zgodnie z rocznym planem szkolenia JRS kandydaci do służby muszą ukończyć pozytywnie  zajęcia obejmujące zakres ratownictwa technicznego i medycznego. Wielogodzinne planowanie oraz praktyczne działania zostały przeprowadzone w oparciu o infrastrukturę jednostki w Kowalewku. Młodzi adepci  doskonalili swoje umiejętności z zakresu ratownictwa medycznego przy wykorzystaniu apteczek samochodowych jak również sprzętu specjalistycznego . Szkolenie zakładało kilka wariantów niesienia pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych. Każdy z uczestników musiał wcielić się w rolę dowódcy jak i osoby poszkodowanej i odpowiednio reagować na zaistniałą sytuację, co miało również  na celu wyrobienie odpowiednich nawyków na wypadek realnych działań.  W trakcie zajęć młodzież uczyła się także wykorzystywania środków łączności nasobnej oraz zasad korespondencji radiowej. Ćwiczono również obsługę sprzętu technicznego i pożarniczego, a zajęcia praktyczne trwały przeszło 12 godzin, co ewidentnie zwiastuje nadejście energicznego młodego pokolenia w szeregach JRS.

www.jrs-kowalewko.pl