Zgodnie z zawartym porozumieniem z Politechniką Szczecińską Jednostka Ratownictwa Specjalnego z Kowalewka przeprowadziła ćwiczenia dla studentów i ratowników. Na ośrodku Akademickiego Centrum Szkoleniowego MUSTC zostały zrealizowane scenariusze ewakuacji oraz podstaw przetrwania z wykorzystaniem tratwy ratowniczej przy warunkach zarówno sztormowych,  jak i na spokojnym akwenie wodnym. Kursanci mieli także okazję do treningu z wykorzystaniem drabinki speleo wykorzystywanej do wejścia na statki i obiekty stałe. Oprócz technik ratowniczych był wątek związany z obronnością i technikami wojskowymi oraz sytuacjami kryzysowymi dotyczącymi abordaży jednostek pływających. Zajęcia zostały przeprowadzone pod okiem byłego podoficera jednostki GROM.