Zima na strzelnicy to równie intensywny czas, szczególnie na podnoszenie kwalifikacji kadry instruktorskiej. Od blisko 3 miesięcy Instruktorzy Strzelectwa z Jednostki Ratownictwa Specjalnego w Kowalewku przechodzili specjalistyczne szkolenia zakończone egzaminami, z zakresu strzelań sportowych, bojowych i dynamicznych. Uzyskane kwalifikacje uprawniającą do prowadzenia szkoleń strzeleckich w jednostkach szkoleniowych podległych MON, MSWiA oraz wszelkich innych organizacjach oświatowych,szkołach i klubach sportowych. Dodatkowo Instruktorzy z Kowalewka podczas prowadzonych szkoleń uzyskali kolejne klasy sędziowskie Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego, oraz ukończyli szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej w warunkach działań specjalnych. Szkolenie polega na ćwiczeniach praktycznych z użyciem medycznego sprzętu ratownictwa taktycznego. Nacisk na szkoleniu jest położony na zdobycie wiedzy, niezbędnej przy wszelkiego rodzaju ranach postrzałowych oraz eksplozji materiału wybuchowego. Instruktorzy z JRS w Kowalewku, podczas szkolenia wykazali się doskonałym umiejętnościami oraz dużą wiedzą, a uzyskiwane podczas treningów wyniki plasowały się w czołówce z pośród wszystkich uczestników. Wraz z nowym sezonem zapraszamy wszystkich sympatyków strzelectwa do uprawiania tego sportu, oraz uczestnictwa w zajęciach na strzelnicy sportowej w Kowalewku.

 

www.jrs-kowalewko.pl