HUMANITARNA POMOC UKRAINIE

Od pierwszych dni wojny JRS w Kowalewku prowadzi działania wspierające akcję humanitarną dla ludności cywilnej z terenów całej Ukrainy. Przy współpracy z samorządem lokalnym oraz dzięki wsparciu proboszcza Parafii Sipiory ks. Jarosława Rusnak, a także za pośrednictwem mediów lokalnych takich jak Radio Nakło, Tygodnik Regionalny PAŁUKI udało się zebrać i dostarczyć wiele niezbędnych produktów żywnościowych oraz medykamentów. Strażacy z Kowalewka podjęli stałą współpracę z przedstawicielami samorządów Ukrainy i Armii Ukraińskiej co pozwoliło na bezpośrednie dostarczanie darów wprost do miejsc ciężko dostępnych przy linii frontu. Sporym wyróżnieniem dla tej działalności są nieustannie płynące podziękowania jak również wyróżnienia i odznaczenia od poszczególnych władz Ukrainy. Wśród wyróżnionych są również samorządy z terenu powiatu nakielskiego w tym Miasto i Gmina Kcynia jak również Wójt Gminy Sadki Pan Dariusz Gryniewicz za daleko idącą pomoc w organizacji zbiórki darów oraz doposażenia Obrony Terytorialnej w Łucku. Należy zaznaczyć, że głównym koordynatorem z ramienia JRS dotyczącym spraw związanych z wsparciem Ukrainy jest rat.spec. Marek Kończewski, który od początku wojny uczestniczył w kilkudziesięciu wyprawach humanitarnych przemierzając wielokrotnie całą Ukrainę również na linię frontu. Jako jeden z pierwszych docierał w miejsca niedostępne dla mediów i zwykłych cywili z narażeniem zdrowia i życia, często w trakcie ostrzału prowadził ewakuację  mieszkańców poszczególnych miejscowości. Działalność ratowników JRS została dostrzeżona przez samorząd Hrubieszowa, który aktywnie wspiera konwoje humanitarne i przejmuje ciężar związany z zabezpieczeniem logistycznym ratowników udających się w głąb Ukrainy. Efektem działań na tzw. pierwszej linii było zaproszenie przedstawicieli JRS do wielu programów radiowych, i telewizyjnych często na żywo w trakcie prowadzonej ewakuacji należy tutaj wspomnieć Panią redaktor Sylwię Wysocką z Wasze Radio FM, Pana Mariusza Gratkowskiego oraz Państwa Jagodzińskich z Radio Nakło którzy relacjonowali od początku wojny wiele audycji, oraz wspierają działania jednostki z Kowalewka.
Zaangażowanie zespołu wolontariuszy działających w JRS Kowalewko na rzecz pomocy wojennej Ukrainie nabrała wymiaru priorytetowego i stanowi jeden z istotnych elementów zbiórki darów, a także jest swoistym egzaminem z działań JRS poza granicami kraju. Obecnie zespół wydelegowany do tego celu liczy 8 osób, które koordynują pozyskiwanie wyposażenia i ubiegają się o pomoc materialną jak również finansową dla możliwości dalszego prowadzenia działań. Głównym koordynatorem JRS w kraju i wspaniałym organizatorem jest Pan Paweł Karcz mobilizujący różne środowiska na rzecz wojennej pomocy Ukrainie oraz dbający o logistyczne i finansowe wsparcie strażaków z Kowalewka.