W minionym tygodniu na zaproszenie mjr Piotra Kijewskiego Dyrektora Zakładu Karnego w Potulicach komendant JRS Krzysztof Napieralski oraz dowódca JOT Maciej Studziński wzięli udział w spotkaniu informacyjnym dotyczącym współpracy pomiędzy Służbą Więzienną a Ochotniczymi Strażami Pożarnymi z terenu powiatu nakielskiego. W trakcie spotkania został również omówiony dotychczasowy model wspólnych ćwiczeń i działań prewencyjnych, a także poruszono kwestię promocji służby szeregach SW. Uczestnicy spotkania mieli doskonałą okazję do zobaczenia jednostki penitencjarnej od wewnątrz wraz z nowo wybudowanym budynkiem mieszkalnym. Współpraca pomiędzy JRS, a Służbą Więzienną trwa nieprzerwanie od kilku lat, co zaowocowało stałymi przedsięwzięciami szkoleniowymi na obiektach bazowych jednostki oraz pozwoliło na stałe wpisać się w kalendarz JRS.