30 marca 2023 r. na teren Bazy Operacyjnej OSP JRS w Kowalewku przybyła delegacja Dowództwa Komponentu Sił Specjalnych Wojska Polskiego, którą reprezentował były dowódca Jednostki Wojskowej GROM, a obecnie zastępca dowódcy DKWS gen.bryg.Robert KOPACKI wraz z zastępcą dowódcy Jednostki Wojskowej AGAT ppłk.Mariuszem MISZCZAKIEM oraz dowódca ZWB Jednostki Wojskowej NIL. Wizytacja została przeprowadzona w związku z wieloletnią współpracą pomiędzy OSP JRS Kowalewko, a Siłami Specjalnymi Wojska Polskiego w zakresie szkoleń i działalności na rzecz umacniania obronności kraju. Komendant Krzysztof Napieralski wraz z obecnymi na spotkaniu Zastępcą Komendanta Robertem Światłowskim, Dowódcą JOT Maciejem Studzińskim oraz Szefem Szkolenia Strzeleckiego Łukaszem Faltyńskim i Koordynatorem OSP JRS ds. pomocy humanitarnej dla Ukrainy rat.spec. Markiem Kończewskim przedstawili genezę funkcjonowania jednostki oraz przybliżyli rys historyczny. W trakcie spotkania zostały omówione dotychczasowe działania OSP JRS w zakresie szkoleń młodzieży aspirującej do służby wojskowej oraz przybliżone planowane zajęcia w roku bieżącym. Z rąk gen.bryg. Roberta Kopackiego komendant JRS otrzymał pamiątkowego coina wraz z gratulacjami oraz życzeniami z okazji XX-lecia funkcjonowania jednostki. Zostały również poruszone kwestie związane z dalszą współpracą na rzecz Jednostek Specjalnych WP, a także ich promocją wśród młodzieży, która w przyszłości może zasilić ich szeregi. Jednym z podjętych tematów stanowił również o upamiętnieniu przez środowisko strażaków z Kowalewka losów Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej i związanej z tym uroczystości planowanej w tym roku.