22 lutego na terenie Bazy Operacyjnej ,,Północ” Jednostki Ratownictwa Specjalnego w Kowalewku zostały przeprowadzone ćwiczenia doskonalące umiejętności strażaków ochotników. Tematyka zajęć obejmowała głównie szkolenie i obsługę aparatów powietrznych, pilarek spalinowych, rozwijanie linii gaśniczej oraz próbę wysiłkową. Zajęcia przeprowadził st. rat. Maciej Studziński, który działał w oparciu o ramowy program zajęć przewidzianych na podstawowym szkoleniu strażaków ochotników zatwierdzonym przez Państwową Straż Pożarną.