W ramach szkolenia doskonalącego sekcji lotniczego rozpoznania zagrożeń OSP JRS zostały wykonane loty treningowe na terenie powiatu nakielskiego. Zajęcia obejmowały także lądowania w terenie przygodnym oraz w wyznaczonym miejscu startów i lądowań w Kowalewku.  W trakcie szkolenia piloci oraz adepci aspirujący do uzyskania uprawnień przyszłych pilotów dokonali także obsługi sprzętu lotniczego oraz zasad korespondencji radiowej. Jednostka w Kowalewku jest obecnie w trakcie prowadzenia zajęć szkoleniowych obejmujących tematykę lotniczą dotyczącą także szkolenia przyszłych skoczków spadochronowych, których zajęcia teoretyczne i praktyczne zostaną przeprowadzone w okresie wakacyjnym.