W ciepłej i rodzinnej atmosferze przebiegło spotkanie opłatkowe ratowników z Kowalewka. Licznie przybyła grupa czynnych oraz będących w rezerwie kadrowej ratowników , a także sympatyków JRS po brzegi wypełniła salę kominkową jednostki. Spotkanie było doskonała okazją do przeprowadzenie rocznego podsumowania działalności Statutowej oraz przedstawienia planów na nadchodzący 2020 r. Podczas spotkania komendant jednostki Krzysztof Napieralski w uznaniu zasług wieloletniego szkolenia młodzieży oraz żołnierzy rezerwy, a także szeroko rozumianą działalność promującą jednostki specjalne Wojska Polskiego w tym Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej odebrał  Złoty Ryngraf GROM.