ZAPRASZAMY NA BIEG PAMIĘCI POLEGŁYM W OBRONIE OJCZYZNY „PĘTLA ZWIADOWCY”
Komendant Ochotniczej Straży Pożarnej Jednostki Ratownictwa Specjalnego im. 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej Krzysztof Napieralski wraz z druhami z OSP pragną zaprosić na BIEG PAMIĘCI POLEGŁYM W OBRONIE OJCZYZNY „PĘTLA ZWIADOWCY”, nad którym honorowy patronat objęła Pani poseł Ewa Kozanecka. Bieg ten odbędzie się 7 października, w Kowalewku gmina Kcynia. Dystans biegu to 10km, natomiast trasa przebiegać będzie duktami leśnymi oraz drogami śródpolnymi w niezwykle malowniczym terenie, będzie doskonałą promocją zarówno zdrowia jak i pięknych walorów przyrodniczych. Start biegu z Jednostki Ratownictwa Specjalnego w Kowalewku natomiast Meta usytuowana będzie na terenie Strzelnicy Sportowej w Kowalewku, gdzie na wszystkich uczestników będą czekały, medale, puchary, dyplomy, oraz poczęstunek.

Zapraszamy do udziału organizację pro-obronne do wystawienia swoich zawodników, istnieje również możliwość startu w umundurowaniu.

Zgłoszenia należy przesyłać do 30.09.2018r. drogą mailową: 22L@JRS-KOWALEWKO.PL Biuro zawodów otwarte od godziny 8.30. Opłata Startowa – 30zł w dniu zawodów.
Zapraszamy wszystkich biegaczy oraz sympatyków
Team www.jrs-kowalewko.pl

REGULAMIN:

 

Regulamin Biegu

„PĘTLA ZWIADOWCY”

BIEG PAMIĘCI POLEGŁYM W OBRONIE OJCZYZNY

o puchar Komendanta Jednostki Ratownictwa Specialnego im. 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Kowalewku z okazji 100–lecia odzyskania przez Polskę niepodległości pod patronatem poseł Ewy Kozaneckiej.

Organizatorzy:

Ochotnicza Straż Pożarna Jednostka Ratownictwa Specialnego im. 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Kowalewku.

 

Termin i miejsce:

7 październik 2018 r. – Kowalewko, gmina Kcynia, powiat nakielski

Start, oraz biuro zawodów: OSP Jednostka Ratownictwa Specialnego w Kowalewku, Kowalewko 28, 89-240 Kcynia.

Meta – Teren Strzelnicy Sportowej Mundurowego Klubu Strzeleckiego w Kowalewku.

 

Cel imprezy:

Popularyzacja zdrowego trybu życia – upowszechnianie biegania jako najbardziej dostępnych form sportu i rekreacji,

Promocja aktywności fizycznej, rywalizacji w duchu fair play,

Uczczenie 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, oraz pamięci poległym w obronie ojczyzny.

Uczenienie pamięci 27 wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej

Krzewienie postaw patriotycznych

 

Program imprezy:

8:30 – 9:45 – weryfikacja zgłoszeń i odbiór pakietów startowych w Biurze Zawodów,

10:00 – start biegu

12:30 – ceremonia dekoracji zwycięzców.

 

Warunki uczestnictwa:

Posiadanie aktualnych badań lekarskich lub złożenie podpisu pod oświadczeniem o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w biegu oraz starcie na własną odpowiedzialność.

Ukończony 15 rok życia.

Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia, muszą obowiązkowo posiadać zgodę rodziców lub prawnych opiekunów zezwalających na start w biegu.

Zawodnicy startują wyłącznie na własną odpowiedzialność.

Limit uczestników 200 osób.

 

Zgłoszenia:

Zgłoszenia do biegu przyjmowane są od 20 sierpnia do 30 września 2018r. na adres mailowy 22L@JRS_KOWALEWKO.PL. Przy nie osiągniętym limicie uczestników możliwe zapisy w dniu zawodów w biurze zawodów w godzinach od 8:30 – 9:45. W dniu zawodów zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie wtedy gdy nie będzie pełnego limitu uczestników. Organizator nie gwarantuje pełnego pakietu dla osób zgłaszających się w dniu zawodów.

 

Opłata startowa:

Oplata startowa za udział w biegu wynosi 30zł

Oplata nie podlega zwrotowi.

Opłatę można dokonywać: – gotówka w biurze zawodów najpóźniej do godziny 9.45 w dniu biegu.

 

Pakiet startowy:

Pakiet startowy zawierać będzie numer startowy, zestaw agrafek, inne upominki według hojności sponsorów.

 

Trasa:

Dystans 10km: Nawierzchnia mieszana – drogi śródpolne, oraz dukty i drogi leśne.

Opis trasy biegu: START – OSP Jednostka Ratownictwa Specialnego w Kowalewku, META-Strzelnica Mundurowego Klubu Strzeleckiego w Kowalewku.

Trasa oznakowana będzie co 1 km lub częsciej w zależnośi od specyfikacji terenowej.

Na trasie będą znajdowały się punkty z woda.

 

Klasyfikacje:

W zawodach obowiązywać będą następujące klasyfikacje:

Open kobiet – miejsca 1-3 Open mężczyzn – miejsca 1-3

Klasyfikacja służb mundurowych oraz organizacji proobronnych(strażacy, policja, wojsko, służba więzienna, organizację proobronne) kobiet i mężczyzn miejsca 1-3.

Nagrody i upominki:

Za zajęcie miejsc I-III w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn w biegu – puchary, dyplomy, ewentualnie nagrody rzeczowe lub finansowe w zależności od pozyskanych środków.

W klasyfikacji służb mundurowych kobiet i mężczyzn miejsca 1-3 puchary i dyplomy.

Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg otrzymają okolicznościowe medale.

 

Uwagi organizacyjne:

W biegu każdy zawodnik ma obowiązek wystartować z numerem startowym przydzielonym przez organizatora, umieszczonym w widocznym miejscu,

Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność. Organizator nie ubezpiecza imprezy od NNW.

Zawodnik ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania i zachowania stosownie do przepisów ruchu drogowego. Należy bezwzględnie stosować się do zaleceń służb porządkowych zabezpieczających zawody. Zawodnicy obowiązani są do przemieszczania się prawą stroną trasy.

Organizator zapewnia opiekę medyczną w trakcie trwania imprezy w okolicy startu i mety.

Organizator zabezpiecza jedynie ubikacje z umywalkami. Nie będzie możliwości skorzystania z natrysków.

Depozyt znajdować się będzie w OSP Jednostka Ratownictwa Specialnego w Kowalewku Biuro zawodów znajdować się będzie OSP Jednostka Ratownictwa Specialnego w Kowalewku

Organizator zapewnia wodę na mecie dla wszystkich uczestników zawodów oraz ciepły posiłek.

Uczestnicy biegu otrzymają na mecie medal pamiątkowy.

Zawody odbędą się bez względu na warunki pogodowe.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki w trakcie zawodów.

W biegu mogą wystartować obywatele UE.

Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora.

 

Dodatkowe atrakce:

Pokaz ratownictwa w wykonaniu Straży Pożarnej

Możliwość skorzystania ze strzelnicy, strzelania pod okiem instruktorów strzelectwa

Stoisko historyczno – militarne

 

Dane kontaktowe do organizatora:

Telefon:886450857, 502729974

Email : 22L@JRS-KOWALEWKO.PL

KOWALEWKO, 10 SIERPIEŃ 2018 r.