Miniony weekend należało nader aktywnych w Jednostce Ratownictwa Specjalnego w Kowalewku, a to za sprawą zakończenia okresu kandydackiego i złożenia ślubowania przez nowo przyjętych druhów. Po niemal półtorarocznym szkoleniu wewnętrznym i aktywnym działaniu do etapu końcowego z dziesięcioosobowej grupy śmiałków dotrwało trzech, którzy musieli na sam koniec wykazać się zaliczeniem nocnego marszu. Ponadto dowódca JOT w niedzielne przedpołudnie zarządził ćwiczenia z zakresu ratownictwa wodnego oraz medycznego, które zostały przeprowadzone na Noteci. Całość zajęć zakończyła się obsługą sprzętu oraz omówieniem ćwiczeń .

www.jrs-kowalewko.pl