Aktywny weekend w Bazie JRS, a to za sprawą szkoleń prowadzonych na kilku kierunkach.  Trwają zajęcia z młodzieżą klas mundurowych oraz kandydatami do służby w jednostce.  Młodzież nabywa umiejętności z zakresu między innymi: musztry, terenoznastwa, bronioznastwa, pierwszej pomocy, a także pokonywania torów przeszkód oraz podstaw bytowania w terenie przygodnym. Do stałych elementów zajęć należą również  kilku kilometrowe marsze  kondycyjne w tym nocne na orientację. Jednocześnie ćwiczenia przeprowadziła również sekcja Ratownictwa Specjalnego, która doskonaliła umiejętności związane z rozwijaniem linii gaśniczej oraz opanowywaniem pożaru, gdzie został wykorzystany nowo pozyskany sprzęt ochrony dróg oddechowych co było dodatkowym elementem ćwiczeń. Swoje stałe zajęcia doskonalące prowadziła również sekcja strzelecka Mundurowego Klubu Strzeleckiego, która doskonaliła umiejętności zawodników zrzeszonych w PZSS. MKS funkcjonujący w JRS od kilku lat kształci sportowców, którzy z powodzeniem zajmują czołowe lokaty na zawodach wojewódzkich i ogólnopolskich, a także prowadzi szereg zajęć doskonalących dla funkcjonariuszy i żołnierzy Wojska Polskiego. Uwieńczeniem weekendowych zajęć były przeprowadzone loty szkolne na potrzeby rozpoznania miejscowych zagrożeń.