Komenda Jednostki Ratownictwa Specjalnego w Kowalewku na zebraniu roboczym 18 grudnia 2023 r. dokonała podsumowania działań Statutowych w mijającym roku. Zaangażowanie i realizację przedsięwzięć w których uczestniczyli ratownicy oraz organizowali lub współorganizowali uznano za bardzo wysoką. Działania dotyczyły zarówno edukacji młodzieży z zakresu Edukacji dla Bezpieczeństwa realizowanych dla uczniów klas mundurowych czy programów dla najmłodszych pn. Od Przedszkolaka do Strażaka, jak również działań ratowniczo-gaśniczych, ćwiczeń gotowości operacyjnej, poprzez  działania ratownicze. Ważnym aspektem była także współpraca z Wojskiem Polskim, która obejmowała szereg tematów związanych z szkoleniem typu SERE B i C , a także tematyką działań nieregularnych obejmujących zagadnienia taktyki lekkiej piechoty połączonych z działaniami specjalnymi. Na szczególną uwagę zasługuje również aktywność Mundurowego Klubu Strzeleckiego, który przeprowadził szereg zawodów sportowych wpisanych do kalendarza PZSS, szkoleń oraz kursów przygotowujących do egzaminów na Patent Strzelecki. Tradycyjnie w JRS udało się w mijającym 2023 r. zorganizować szkolenie spadochronowe, nurkowe, wodne obejmujące działania związane z obsługą łodzi i statku Planeta, a także lotnicze przygotowujące do przyszłorocznych egzaminów na pilota. Reasumując działalność i współpracę Jednostki z Kowalewka w mijającym 2023 r. z różnymi podmiotami zarówno z terenu powiatu nakielskiego jak i terenu całego kraju to przyciągnęła na tereny Sołectwa Piotrowo ponad 2600 osób. Wyliczając od służb mundurowych po młodzież i dzieci biorące udział w aktywnym spędzaniu czasu na świeżym powietrzu po zawodników sportowych jak również wliczając zajęcia dla osób niepełnosprawnych.  Z góry dziękujemy Państwu za wspieranie naszej działalności i aktywny udział w naszych przedsięwzięciach. Liczymy na Waszą aktywność w nowym 2024 r. i wspólne działania na rzecz naszej małej Ojczyzny Gminy Kcynia i Powiatu Nakielskiego – Do Siego Roku