15 stycznia 1944 roku 27. Wołyńska Dywizja Piechoty rozpoczęła akcję „Burza” na Wołyniu. Akcję oficjalnie rozpoczęto 15 stycznia 1944 roku na Wołyniu. Tam bowiem najwcześniej nastąpił odwrót sił niemieckich. Na tych terenach walczyła 27. Dywizja Armii Krajowej.