1 sierpnia 2020 r. ratownicy JRS Kowalewko uczestniczyli w uroczystościach 76 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego w miejscowości Orle gmina Mrocza, gdzie przed grobem symbolicznego miejsca pochówku Marii, Iwony i Andrzeja Dunajewskich poległych w powstańczej Warszawie w dniu 31 sierpnia 1944r. odbyła się główna gminna uroczystość z okazji Narodowego Dnia Pamięci Powstania Warszawskiego.  Wartę honorową przy grobie pełnili uczniowie Technikum Mundurowego w Mroczy, oraz ratownicy  JRS w Kowalewku, a także MDP z OSP w Witosłwiu. Program uroczystości obejmował odtworzenie Hymnu państwowego, Apel Pamięci, salwę honorową oddaną przez dh z Jednostki Ratownictwa Specjalnego w Kowalewku oraz złożenie przez przybyłe delegacje kwiatów na w/w grobie. Następnie po wysłuchaniu dźwięków syren upamiętniających godzinę „W” zgromadzeni goście, przedstawiciele władz samorządowych, mieszkańcy, uczniowie dh z OSP w Witosławiu na czele Sztandaru OSP w Witosławiu i biało czerwonej flagi udali się na Mszę Św. odprawioną przez ks. Tomasz Kapczyńskiego Proboszcza Parafii pw. Św.Macieja w Orlu w intencji Powstańców Warszawskich.