Na zaproszenie Światowego Związku Żołnierzy AK ratownicy jednostki brali udział w 74 rocznicy utworzenia 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK. Uroczysta Msza Święta odbyła się w Katedrze Polowej Wojska Polskiego.

 

– Jesteście relikwiami polskiego narodu – mówił o żołnierzach 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK (27WDP AK) ks. ppłk w st. spocz. Andrzej Puzon. W 74. rocznicę utworzenia dywizji, której zadaniem była samoobrona ludności polskiej w walce z oddziałami Ukraińskiej Powstańczej Armii, w której polecano Bogu żyjących, zmarłych i poległych żołnierzy oraz ofiary rzezi wołyńskiej.

Na początku Eucharystii ks. ppor. Tomasz Serwin odczytał przesłanie, które do uczestników uroczystości skierował biskup polowy Józef Guzdek. „Nic nie buduje więzi z historią i nie uczy szacunku do minionych pokoleń tak, jak upamiętnienie ważnych rocznic. Pielęgnowanie miłości do własnego kraju to wyjątkowe zadanie. Tego uczył nas Prymas Tysiąclecia ks. kard. Stefan Wyszyński, który zawsze bronił prawdy historycznej i był rzecznikiem polskiego patriotyzmu”

We Mszy św. licznie uczestniczyły poczty sztandarowe organizacji kombatanckich i szkół związanych swymi imionami z 27. WDP AK oraz innymi zgrupowaniami i jednostkami wojskowymi Kresów Wschodnich. Za udział i Mszę św. w imieniu zebranych podziękował Anna Lewak, prezes Okręgu Wołyńskiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

Zgodnie z wieloletnią tradycyjną poczet sztandarowy  27. WDP AK stanowili ratownicy Jednostki Ratownictwa Specjalnego z Kowalewko.

Głównym zadaniem 27. WDP AK było przeprowadzenie akcji „Burza” na Wołyniu. Dywizja wspomagała między innymi samoobronę ludności polskiej w walce z oddziałami UPA. Walczyła również z regularnymi oddziałami niemieckich wojsk frontowych. Po wkroczeniu Armii Czerwonej została zmuszona do złożenia broni. Większość oficerów zesłano do łagrów w ZSRR lub osadzono w więzieniach.

Po uroczystej Mszy Świętej w sali konferencyjnej Ordynariatu Polowego WP, została przeprowadzona prelekcja historyczna poświęcona pierwszemu dowódcy 27. WDP AK pułkownikowi Kazimierzowi Bąbińskiemu ps. „Luboń”, „Wiktor”.

Po części oficjalnej nastąpiło spotkanie integracyjne przybyłych gości i prelegentów. Następnie ratownicy udali się na cmentarz Wojskowy na Powązkach, gdzie oddali hołd jednemu z dowódców 27. WDP AK płk. Janowi Kiwerskiemu ps. „Oliwa”. Symboliczne znicze zapłonęły również w kwaterze batalionu „Zośka”.Hołd został oddany twórcy i pierwszemu dowódcy Jednostki Wojskowej 2305 „GROM” generałowi brygady Sławomirowi Petelickiemu, a także Cichociemnemu gen. Stefanowi Bałuk.